δολο-φρονέων

[655] δολο-φρονέων, οντος (das verbum kommt sonst nicht vor), List ersinnend; das mascul δολοφρονέων Hom. Odyss. 18, 51. 21, 274, das fem. δολοφρονέουσα Iliad. 3, 405. 14, 197. 800. 329. 19, 106 Odyss. 10, 339; – Hes. Th. 550; Archil. frg. 62.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 655.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika