δολό-μητις

[655] δολό-μητις, ιος, Listen ersinnend, listig, verschlagen, verschmitzt, heimtückisch. S. über den Accent Herodian. Scholl. Iliad. 9, 571 u. vgl. πολύμητις. Bei Homer δολόμητις sechsmal: Αἴγισϑον δολόμητιν Versanfang Odyss. 1, 300. 3, 198. 308, Αἴγισϑος δολόμητις Versanfang Odyss. 3, 250. 4, 525, Κλυταιμνήστρη δολόμητις Versende Odyss. 11, 422. – Aesch. Pers. 93 δολόμητιν ἀπάταν; Col 81 δ. Κύπρις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 655.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika