δορατο-γλύφος

[658] δορατο-γλύφος, Speere glättend; – δορατόγλυφος, aus Holz geschnitzt, poet. δουρατόγλυφος, Lycophr. 361.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika