δορατο-φόρος

[658] δορατο-φόρος, = δορυφόρος, Dion. Hal. C. V. p. 107, 1 u. Sp., wie Arr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: