δορι-σθενέες

[658] δορι-σθενέες, βασιλῆες, speergewaltig, Ep. ad. (IX, 475); vgl. δορυσϑ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika