δορκάς

[658] δορκάς, άδος, ἡ, ein hirschartiges Thier, Reh, Gazelle, von seinen schönen hellen Augen (δέρκομαι) benannt; Eur. Bacch. 698; Her. 7, 69; Xen. Cyr. 1, 4, 7; vgl. Ael. H. A. 14, 14, wo es für die Antiöope genommen wird. S. noch ζόρξ u. δόρκη, δόρξ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: