δορπηστός

[659] δορπηστός, , die Zeit des Abendessens, der Abend; Ar. Vesp. 103; vgl. Ath. I, 11 d; Xen. An. 1, 10, 17 steht noch δόρπιστος, was wie δόρπηστος nach den besten mss. zu beseitigen ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 659.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: