δορυ-ξόος

[660] δορυ-ξόος, zsgzgn δορυξοῠς, speerglättend; , der Lanzenschäfter; Plut. Pelop. 12; Poll. 7, 156.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: