δορυ-φόρημα

[660] δορυ-φόρημα, τό, Dienst der Leibwache, die Leibwache, Plut. Alex. 77. – Auf dem Theater, = Statist, wie die Trabanten der Könige, eine stumme Person machend, Luc. conscr. hist. 4; ὁ δὲ ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς δορυφόρημα κωφὸν ἦν ὄνομα βασιλέως Plut. an seni ger. resp. 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: