δορύσσω

[660] δορύσσω, mit dem Speere kämpfen; δορυσσόντων μόχϑων Soph. Ai. 1167, Kriegsmühen, Suid. πολεμικῶν; δορύσσοντα στρατόν Eur. Heracl. 774. Im Soph. ist v. l. δορυσσοήτων, woraus Bergk auch bei Eur. δορυσσόητα, wie von δορυσσόης, conjicirt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: