δουλεύω

[661] δουλεύω, ein Knecht sein, als Knecht dienen, Ggstz ἄρχειν, Aesch. Prom. 929; neben ἄρχεσϑαι Plat. Phaed. 79 e; Folgde; καὶ ὑπηρετεῖν Plat. Euthyd. 282 b; übh. = unterworfen sein; auch ταῖς ἡδοναῖς, Isocr. 1, 21, wie Plat. Phaedr. 238 e; u. γαστρί, dem Bauche fröhnen, Xen. Mem. 1, 6, 8; τῷ ϑυμῷ, Hdn. 1, 17, 14; καιρῷ, Pallad. 133 (IX, 441), sich nach der Zeit bequemen, wie τοῖς λυσιτελοῠσιν Dem. 19, 153; – δουλείαν δουλεαειν sagt Plat. Legg. III, 698 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 661.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: