δουλο-πρέπεια

[661] [661] δουλο-πρέπεια, , Knechtssinn, niedrige Denkungsart; Plat. Alc. I, 135 c; Theopomp. com. bei Poll. 3, 75 u. Sp.; Ggstz μεγαλοψυχία, D. Cass. 51, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 661-662.
Lizenz:
Faksimiles:
661 | 662
Kategorien: