δουλόω

[662] δουλόω, zum Sklaven machen, unterjochen; τινά, τὴν πόλιν Aesch. Spt. 254, u. a. Tragg.; pass. ὑπό τινος, Her. 1, 174; auch ὑπὸ Πέρσῃσι ἐδεδούλωντο, 1, 94; τινός, Ep. ad. 628 (App. 342); unterthänig gemacht werden, Thuc. 1, 98. 6, 76; dem αὐτόνομος entgegengesetzt, Xen. Hell. 4, 8, 2. – Med. τινά, sich Einen unterwerfen, Eur. Suppl. 493 Plat. Rep. I, 351 b u. A.; so δεδούλωμαι Dion. Hal. 11, 35. – Uebertr., δουλοῖ τὸ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον, nimmt den Geist gefangen, Thuc. 2, 61, beugt nieder; τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι 4, 34. 7, 71, wie γνῶμαι δεδουλωμέναι Plat. Menex. 240 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 662.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: