δουλό-βοτος

[661] δουλό-βοτος, von Sklaven aufgezehrt, Philostr. v. soph. 1, 21, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 661.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: