δουλ-αγωγέω

[660] δουλ-αγωγέω, als Sklaven fortführen, zum Sklaven machen; D. Sic. 12, 24 u. a. Sp.; überte., τὸ κάλλος τὴν Ἰωνίαν δουλαγωγήσειν Charit. 2, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: