δουρί-κτητος

[663] δουρί-κτητος, = δορίκτητος, auch δουρικτητός betont; Homer einmal, Iliad. 9, 343 δουρικτητήν περ ἐοῠσαν, eine Sklavinn; vgl. Scholl. Herodian. u. Apoll. Lex. Homer. p. 59, 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: