δουρι-άλωτος

[663] δουρι-άλωτος, = δοριάλωτος, Soph. Ai. 210, des Metrums wegen von Brunck geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: