δούλειος

[660] δούλειος, auch 2 End., δοαλειος ἡμέρα Eur. Tr. 1331; sklavisch; Homer einmal, Odyss. 24, 252 οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασϑαι εἶδος καὶ μέγεϑος, du hast nicht das Ansehen eines Sklaven, du siehst nicht wie ein Sklave aus; vgl. δούλιος; – τύχη Pind. frg. 244; ζυγά Aesch. Spt. 75, wie Plat. Legg. VI, 770 e; ἦμαρ Eur. Hec. 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: