δοῦρα

[663] δοῦρα, τά, = δούρατα, τά, ion. u poet. für δόρατα, plur. zu δόρυ. Erst später wurde dazu ein nom. δοῠρας gebildet, Antiphil. 9 (VI, 97) Heroic. adesp. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: