δρακοντιάς

[664] δρακοντιάς, άδος, ἡ, πελειάς, eine Taubenart, Nic. bei Ath. IX, 395 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 664.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: