δρυο-κοίτης

[669] δρυο-κοίτης, , auf der Eiche, dem Baume seine Lagerstätte habend, wohnend; τέττιξ Anyte 14 (VII, 190).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 669.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: