δρυο-τομικός

[669] δρυο-τομικός, ή, όν, das Holzfällen betreffend; ἡ δρυοτομική, scil. τέχνη, die Kunst, Holz zu fällen, Plat. Polit. 288 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 669.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: