δρυφάκτωμα

[670] δρυφάκτωμα, τό, ein eingezäunter Platz, Strab. XIII p. 629.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 670.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: