δρύακες

[668] δρύακες, = δρύοχοι, wie auch δρυάδες bei Plut. fort. Rom. 9 p. 16 zu erkl., wo man δρυῶν u. δρυόχων ändern will.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 668.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: