δρύππᾱ

[669] δρύππᾱ, ἡ, = δρύπεψ, überreife, gewelkte Olive, Phani. 5 (VI, 299); Ath. II, 56 c bemerkt Ρωμαῖοι δρυπετεῖς ἐλαίας δρύππας λέγουσιν, was Plin. H. N. 15, 1, 2 bestätigt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 669.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: