δρύ-πεψ

[669] δρύ-πεψ, πεπος, = δρυπεπής; τὴν ἁλίπαστον δρύπεπα, von der reisen Olive, Long. ep. 1 (VI, 191).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 669.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: