δρήστειρα

[667] δρήστειρα, , fem. zu δρηστήρ, Dienerin; Homer zweimal, Odyss. 10, 349. 19, 345 ἀμ φίπολοιτέσσαρες, αἵ οἱ (γυνὴτάων αἵ τοι) δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν; – sp. D, wie Ap. Rh. 3, 700.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 667.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: