δρᾱμάτιον

[665] δρᾱμάτιον, τό, dim. zu δρᾶμα, ein kleines Schauspiel, Plut. Dem. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 665.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: