δυναμο-δυναμοστός

[673] δυναμο-δυναμοστός, eine Biquadratzahl, Diophant.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 673.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: