δυναμο-κυβοστός

[673] δυναμο-κυβοστός, eine Zahl der sechsten Potenz, Diophant.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 673.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: