δυνητικὸς

[673] δυνητικὸς σύνδεσμος, potentialis; Schol. Theocr. 1, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 673.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: