δυο-τοκέω

[674] δυο-τοκέω, zwei Junge gebären, l. d. für διτοκέω, Arist. gen. anim. 3, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 674.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: