δυς-ά-πιστος

[676] δυς-ά-πιστος, sehr ungehorsam, halsstarrig, Strat. 21 (XII, 179).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 676.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: