δυς-έλπιστος

[678] δυς-έλπιστος, 1) = δύςελπις, p. bei Plat. Epist. [678] I, 310; Plut. Fab. Max. 17. So δυςελπίστως ἔχειν, διακεῖσϑαί τινι, verzweifeln, Pol. 1, 87, 1. 2, 9, 8. – 2) unverhofft; ἐξ δυςελπίστων Xen. Cyr. 6, 1, 47.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 678-679.
Lizenz:
Faksimiles:
678 | 679
Kategorien: