δυς-έξ-ιτος

[679] δυς-έξ-ιτος, wo man schwer herauskommen kann; στόμα κόλπου D. Sic. 3, 44.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 679.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: