δυς-ανα-βίβαστος

[675] δυς-ανα-βίβαστος, schwer hinauszubringen, schwer zurückzubringen, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 675.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: