δυς-αρέστησις

[676] δυς-αρέστησις, , Mißvergnügen, Unzufriedenheit, Plat. Ax. 366 d u. a. Sp., wie Pol., καὶ προςκοπή 27, 6, 10; τοῖς πραττομένοις, über, 4, 21, 7; ἐπί τινι, 24, 7, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 676.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: