δυς-βατο-ποιέομαι

[677] δυς-βατο-ποιέομαι, Xen. Hipparch. 8, 9, besser getrennt δύςβατον ποιάομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 677.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika