δυς-διά-φυκτος

[677] δυς-διά-φυκτος, richtigere Lesart für δυςδιάφευκτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 677.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika