δυς-εξ-έλεγκτος

[679] δυς-εξ-έλεγκτος, 1) schwer zu widerlegen, Plat. Phaedr. 85 c. – 2) schwer zu entdecken, καὶ ἀφανῆ φάρμακα Dion. Hal. 3, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 679.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: