δυς-εξ-ίτηλος

[679] δυς-εξ-ίτηλος, schwer auszutilgen, unvergänglich; Strab. XI p. 516; Plut. Symp. 6, 9, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 679.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: