δυς-επί-μικτος

[679] δυς-επί-μικτος, schwer umgänglich; Strab. 3, 3, 8, öfter; neben ἄστοργος Plut. Qu. Nat. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 679.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika