δυς-επι-βούλευτος

[679] δυς-επι-βούλευτος, dem man schwer nachstellen kann, Xen. Ages. 6, 7, im superl., u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 679.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika