δυς-κατα-μάθητος

[682] δυς-κατα-μάθητος, schwer zu erlernen, zu begreifen, compar., Plat. Polit. 303 d u. Folgde; – δυςκαταμαϑήτως ἔχειν Isocr. 2, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 682.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika