δυς-κατα-πόνητος

[682] δυς-κατα-πόνητος, schwer auszuführen; M. Anton. 6, 19; Arr. Epict. 3, 12, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 682.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika