δυς-καής

[681] δυς-καής, ές, schwer od. schlecht brennend; ξύλα Plut. de pr. frigid. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 681.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: