δυς-κηδής

[682] δυς-κηδής, ές, sorgenschwer, νύξ Od. 5, 466; ἅπαξ εἰρημέν.; vgl. ἀκηδής, λαϑικηδής, πολυκηδής, προςκηδής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 682.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: