δυς-κρατής

[683] δυς-κρατής, ές, schwer zu beherrschen; δυςκρατέστατον ὁ λόγος Zeno Stob. fl. 33, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 683.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: