δυς-μένεια

[683] δυς-μένεια, , feindselige Gesinnung, Feindschaft, Soph. El. 609; ἐν δυςμενείᾳ εἶναι, = δυσμεναίνω, 1114; δυσμένειαν ἠράμην τινί Eur. Heracl. 991; auch in Prosa oft, Antiph. IV α 3; neben φϑόνος Plat. Phaedr. 253 b; im plur., Prot. 316 d; – Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 683.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: