δυς-μαχέω

[683] δυς-μαχέω, 1) unglücklich od. gottlos widerstreiten, ϑεοῖς Soph. Tr. 492. – 2) heftig gegenkämpfen; ἀνάγκῃ οὐχὶ δυςμαχητέον Soph. Ant. 1093; Plut. Sympos. 4, 1, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 683.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: